browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Reference

KLÁŠTERNÍ LESY STRAHOV S.R.O.

Spravují lesy v majetku Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Stavební firma Slivoň

Stavební firma Slivoň, s.r.o. se zabývá kompletní realizací veškerých stavebních prací a to zejména výstavbou rodinných domů na klíč, rekonstrukcí, sádrokartonových systémů, zateplovacích systémů, bytových jader a mnoho dalšího v oblasti stavebnictví

Vivid Holding s.r.o.

Jsme především rodinná firma a tento přístup se snažíme vést i vůči našim klientům. Jednáme na rovinu a problémům se snažíme předcházet. Nejdůležitější je pro nás rozumné sjednání požadavků již před samotnou realizací stavebního záměru

Farma Kálal z.s.

Farma Kálal je ekologická farma a má za cíl sociální zemědělství, což je multifunkční zemědělství s zaměstnáváním a vzdělávacími službami. Chováme ovce a drůbež.
Poskytujeme boxové ustájení koní.